kawan

Saturday, 7 May 2011

Ekonomi British di Tanah Melayu


Pada zaman penjajahan British telah memberi kesan yang besar ke atas ekonominya. Hal ini disebabkan oleh dasar ekonomi kapitalis yang diamalkan telah memberi suatu tekanan kepada orang Melayu. Apabila ekonomi ini diperkenalkan maka ekonomi tradisional ini terbiar kerana British lebih menfokos kepada ekonomi komesil seperti perdagangan biji timah, getah, kelapa sawit dan lain-lain tanpa mempedulikan orang Melayu. Kerana mengejar tentang inilah maka pembangunan luar Bandar dipinggirkan atas alasan tempat tersebut tidak mempunyai kepentingan untuk dimajukan menjadi bandar. Akibat penerokaan ekonomi yang berkaitan dengan biji timah dan sumber logam lain kerajaan kolonial telah mengimport tenaga kerja dari luar untuk memajukan kawasan tersebut, manakala untuk getah kerajaan kolonial telah membawa masuk tenaga buruh dari india. Disebabkan kemasukkan ini orang Melayu terus dibiarkan hidup dalam keadaan yang sama dan mewarisi pekerjaan bapa mereka.
Kesan pengamalan dasar dan pemerintah ini menyebabkan jurang kemiskinan orang Melayu jauh ketinggalan berbanding kaum lain. Hal ini kerana dasar ini didapati berat sebelah dengan meletakkan kaum berdasarkan bentuk ekonomi. Pegamalan ini menyebabkan orang Melayu terus terpinggir daripada mendapatkan hak mereka di bumi sendiri. Orang Melayu dibiarkan terus menetap di luar Bandar dan tidak diberi peluang untuk turut serta dalam pembangunan moden yang dibina oleh pihak kolonel dan masih kekal dalam bidang ekonomi tradisional. Dasar kolonel  mengekalkan orang-orang Melayu atas tanah luar Bandar untuk menentukan bekalan makanan di Bandar-bandar tidak putus.
Namun demikian, sektor penting orang Melayu iaitu tanaman padi paling rendah keuntungannya. Terdapat juga orang Melayu cuba menanam getah namun begitu tanaman mereka dimusnahkan atas alasan dasar “no rubber” dalam geran yang menjadikan ekonomi untuk memajukan diri mereka diketepikan. Beberapa diskriminasi telah berlaku iaitu kerajaan kolonel memilih tanah terbaik sahaja untuk dimajukan secara besar-besaran. sektor disokong oleh sokongan institusi untuk penyelidikan saintifik dalam menambahbaik mutu pengeluaran. Di samping itu juga kerajaan British telah memberi kemudahan seperti jalan raya, landasan kereta api dan lain-lain. Selain itu kerajaan Kolonial mengamalkan dasar terbuka dengan memberi subsidi kepada kaum india.
Kesan yang berlaku akibat daripada penerokaan dan perlombongan adalah berlakunya percemaran air yang merupakan sumber ekonomi orang melayu seperti bersawah dan menangkap ikan. Kegunaan tanah Melayu juga terhad kerana telah termaktub didalam geran tentang tanaman yang hanya dibolehkan ditanam dalam tanah tersebut. Manakala untuk kerja pelambongan kerajaan Koloneal mendapatkan bekalan air dari kebun untuk disalurkan kepada kapal korek. Dengan ini secara tidak langsung bekalan air tersebut tidak mampu menampung penggunaan untuk pertanian.  Selain itu, masyarakat Melayu tidak mendapat bantuan belanjawan atau pampasan dari Koloneal untuk mengusahakan kembali hasil yang terjejas.

No comments:

Post a Comment